Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemiechowie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 będą odbywać się w okresie od dnia 7.02.2022r. do dnia 4.03.2022r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00-15.00

Dokumenty niezbędne do rekrutacji można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Dyrektor szkoły Grzegorz Kieroński

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej