Przewodnicząca – Pani Jolanta Turska

Zastępca – Pani Iwona Kwiek

Sekretarz – Pani Bogusława Koza

Skarbnik – Pani Marzena Chlipała

Komisja Rewizyjna: Pani Barbara Wencel oraz Pani Bożena Błachuta