Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Załącznik Nr 2 -Terminy postęp.rekrutacujn, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące do klas I (3)

Zgłoszenie do klasy I:

Załacznik Nr 3 do Zarządzenia nr 311 Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej (3)

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu:

Załacznik nr 4 do Zarządzenie nr 311 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej (3)

Oświadczenie rodzica dotyczące odległości z miejsca zamieszkania do szkoły:

Oświadczenie – odległość