Zasady – nauczanie zdalne

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zasady – nauczanie zdalne

kwi 6, 2020 | W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Od 25 marca 2020 r. Szkoła Podstawowa w Siemiechowie funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.

Działalność ta wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

 1. Sposoby i tryb realizacji nauczania zdalnego.

W czasie nauczania zdalnego wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji
w godzinach wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole Podstawowej
w Siemiechowie (od 8:00 do 15:00 a w indywidualnych przypadkach w innych uzgodnionych terminach). W tym czasie nauczyciele realizować będą treści przewidziane w programach nauczania a także będą monitorowali pracę dzieci i udzielali bieżącej informacji zwrotnej.

 1. Ustalone, tygodniowe treści nauczania do zrealizowania w formach nauczania zdalnego.

Nauczyciele realizują tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach wynikający z rozkładu materiału danego przedmiotu uwzględniając:

 1. a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia ,
 2. b) możliwości psychiczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 3. c) kształcenie zarówno z użyciem monitorów ekranowych jak i bez ich użycia,
 4. d) ograniczenia wynikające ze specyfikacji zajęć.
 1. Sposoby weryfikacji postępów ucznia – ocenianie uczniów.

 2. ustne odpowiedzi i w czasie zajęć prowadzonych online,
 3. aktywność uczniów w czasie zajęć prowadzonych online,
 4. testy interaktywne,
 5. zadania i ćwiczenia wykonywane na platformach e-learningowych,
 6. prace pisemne uczniów, przesyłane w formie elektronicznej wykonywane w formie prac domowych,
 7. sprawdziany i kartkówki przeprowadzone podczas zajęć online,
 8. prace dodatkowe (np. referaty, prezentacje, projekty)
 9. Sposoby informowania uczniów i rodziców są o postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach poprzez:
 10. informacje ustne dla uczniów podczas zajęć online,
 11. indywidualne informacje poprzez pocztę elektroniczną skierowane do uczniów
  i rodziców,
 12. indywidualne informacje poprzez komunikatory internetowe,
 13. indywidualne rozmowy telefoniczne.
 14. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:
  1. podręczników, zbiorów zadań i zeszytów ćwiczeń, które posiadają uczniowie,
  2. szkolnej platformy e-learningowej G Suite Google,
  3. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl,
  4. materiałów dostępnych na stronach Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnych cke.gov.plwww.oke.krakow.pl,
  5. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  6. kart pracy i zestawów zadań i ćwiczeń przekazywanych przez nauczyciela,
  7. youtube.com,
  8. innych wskazanych przez nauczyciela (np. przedmiotowych platform edukacyjnych).

Zobacz więcej

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.