Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemiechowie z dnia 25 maja 2020r.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemiechowie z dnia 25 maja 2020r.

maj 26, 2020 | W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zarządzenie nr 5/2020  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemiechowie 

z dnia 25 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Siemiechowie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr6, poz. 69 z p. zm.), § 4b pkt.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-019 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Siemiechowie w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r. w związku z brakiem wyrażenia woli posłania dziecka przez rodziców.

§ 2

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w § 1, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Siemiechowie są prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Siemiechowie oraz na wywieszeniu na drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                    

  Zarządzenie do pobrania  

Zobacz więcej

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.