Szkodliwe treści w Internecie

Aktualności, SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkodliwe treści w Internecie

paź 29, 2023 | Aktualności, SZKOŁA PODSTAWOWA

W naszej szkole została przeprowadzona kompleksowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego, dotyczyła szkodliwych treści w Internecie.
Uczniowie klas 6, 7 i 8 na zajęciach informatyki realizowali scenariusz lekcji ” Szkodliwe treści w Internecie ” który został przygotowany na podstawie poradnika „BEZPIECZNI W SIECI Z OSE-SZKODLIWE TREŚCI W INTERNECIE PORADNIK DLA NAUCZYCIELI”. Społeczność szkolna poznała, czym są szkodliwe treści w Internecie, jakie są konsekwencje kontaktu z nimi dzieci oraz w jaki sposób przed nimi się chronić oraz gdzie szukać pomocy.
Opracowano także dodatkowe materiały informacyjne dotyczące szkodliwych treści w Internecie dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
W ramach realizowanej inicjatywy związanej z bezpieczeństwem cyfrowym uczniowie wykonywali zadania w ekosystemie cyfrowym Google Workspace w Classroom
Przygotowali infografiki dotyczące problemu szkodliwych treści w Internecie korzystając z programu graficznego Canva oraz aplikacji Rysunki Google.
Zorganizowany został Konkurs na najciekawsza infografikę „Szkodliwe treści w Internecie”
Szkodliwe treści to materiały, który powoduje negatywne emocje u odbiorcy, ale przede wszystkim wpływają destrukcyjnie na rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci oraz młodzieży.
Na pewno do nich zaliczyć możemy:
treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne bądź śmierć,
treści nawołujące do samookaleczeń, samobójstw, zachować szkodliwych dla zdrowia,
treści dyskryminacyjne, promujące wrogość, nienawiść,
treści pornograficzne dostępne bez żadnego ostrzeżenia,
fake newsy, czyli fałszywe wiadomości
patostreamy, czyli relacje na żywo prezentujące zachowania określane i postrzegane jako patologiczne.
Fake newsy, patostreamy, czy internetowych challenge to dowód na to jak dynamicznie zmienia się nie tylko sam Internet, ale i sposoby korzystania z sieci. W Internecie wciąż pojawiają się nowe trendy, inne możliwości, a za tym kolejne wyzwania, niebezpieczne zachowania i nowe materiały, które powstają po to, by szkodzić. Kontakt z negatywnymi informacjami, których dziecko nie potrafi odpowiednio zinterpretować i którym bezgranicznie wierzy, nie pozostają bez wpływu na jego zachowanie i jego obraz rzeczywistości.
Szkodliwe treści mają bardzo negatywny wpływ na dzieci i młodzież. Oglądając patostreamy uczniowie dostają sygnał – można to robić, to sposób na zdobycie popularności. Szkodliwe treści w Internecie sprawiają, że młodzi ludzie przestają być wrażliwi na krzywdę drugiej osoby.
Społeczności szkolnej przedstawione zostały możliwe konsekwencje kontaktu dziecka ze szkodliwymi treściami:
• lęk, niepokój, obniżenie poczucia bezpieczeństwa,
• wypaczony obraz rzeczywistości,
• pogorszenie nastroju,
• demoralizacja i zachowania sprzeczne z normami
społecznymi,
• znieczulenie na losy ofiar przemocy,
• agresywna postawa wobec innych,
• ryzykowne zachowania i działania antyspołeczne,
• fałszywe poglądy na sferę seksualności.
Zaprezentowane zostało co zrobić, by uchronić nasze dzieci przed tymi negatywnymi konsekwencjami?
Pokazuj, jak korzystać z sieci efektywnie, promuj pozytywne treści.
Nie bój się trudnych tematów, słuchaj i zadawaj pytania, uświadamiaj konsekwencje
Szybko reaguj – włączaj procedurę
Szkodliwe treści, a zwłaszcza te, które łamią przepisy prawa, można także zgłosić anonimowo do Dyżurnet.pl. Jest to zespół ekspertów NASK, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://dyzurnet.pl/.
Przedstawiona została także ramowa procedura reagowania na zdarzenie związane ze szkodliwymi treściami.
Sprowadza się ona do:
Ustalania okoliczności zdarzenia:
Identyfikacja sprawcy zdarzenia (osoby, która wytworzyła i/lub rozpowszechniała szkodliwe treści)
Ustalenie, do kogo treści dotarły, jaka jest skala kontaktu dzieci z danym materiałem
Ustalenie, jakiego typu treści szkodliwych lub nielegalnych dotyczy zdarzenie należy pamiętać o poszanowaniu prywatności uczestników zdarzenia i poufności podczas przechowywania i przetwarzania danych
Działania reagujące:
Zabezpieczenie dowodów (wydrukowanie i zapisanie w formie zrzutów ekranu wszystkich dowodów rozpowszechniania niewskazanych obrazów w sieci; zachowanie SMS-ów itd.)
GDZIE MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC?
Istnieją różne zespoły i linie pomocowe zajmujące się sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci, także w Internecie. Na stronach tych instytucji można znaleźć informacje i wskazówki, które podpowiedzą, jak postępować w przypadku kontaktu uczniów ze szkodliwymi treściami.
Możesz również skorzystać ze wsparcia i porad pracujących tam specjalistów, dzwoniąc na infolinię, korzystając z czatu lub wysyłając e-mail. Z takiej pomocy mogą także korzystać dzieci – dla nich
prowadzone są specjalne strony internetowe i infolinie.
800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka https://brpd.gov.pl/telefon-zaufania.
116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży https://116111.pl/.
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli https://800100100.pl/.
DYŻURNET.PL infolinii 0 801 615 005.
Przydatne strony
Akademia NASK www.akademia.nask.pl
Polskie Centrum Programu Safer Internet www.saferinternet.pl
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna https://ose.gov.pl
Platforma e-learningowa OSE IT Szkoła https://it-szkola.edu.pl
Strona kampanii „Nie zagub dziecka w sieci” www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci

R. Kraj

Zobacz więcej

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.