Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół w Siemiechowie na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół w Siemiechowie na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

sie 7, 2017 | W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

20170623 zakonczenie roku szkolnego 20162017

Dostojni Goście, Szanowni Rodzice,

Drodzy Nauczyciele i Wy – najważniejsi dzisiaj – Uczniowie!!!

Otwierając dzisiejszą uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 serdecznie witam przybyłych Gości, Rodziców, Grono Pedagogiczne i  Pracowników Szkoły oraz Was – Drodzy Uczniowie !!!

            Mam wrażenie, jakbyśmy dopiero wczoraj spotkali się na inauguracji roku szkolnego, a tymczasem to już jego zakończenie. Za nami  kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Gratuluję Wam wszystkim!!!

Dzisiaj również w sposób szczególny zwracamy się do absolwentów gimnazjum, którzy wchodzą w kolejny, jeszcze nieznany etap edukacji, ale są do niego dobrze przygotowani. Okres nauki w tej szkole zaopatrzył Ich w wiedzę, doświadczenie i odwagę  na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami edukacji.

 

Drodzy Absolwenci!!!

Nasze  spotkanie ma charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, że spotykamy się tu, w takim gronie, po raz ostatni, z drugiej – ponieważ temu spotkaniu towarzyszy świadomość, że lata spędzone w tej szkole, to historia, a jednocześnie początek nowego czasu…. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć.

Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby doświadczenia zdobyte
w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się uczynić prawdę pochodnią, której światło nie pozwoli Wam zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

Drodzy Uczniowie!!!

Wiążemy z Wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w tej szkole, będą teraz procentowały. Myślę, że będziemy mogli być z Was dumni tak, jak teraz jesteśmy. Idźcie więc śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie, pokonując nadchodzące próby losu i zawsze
z powodzeniem zagłębiajcie się w wielką księgę nauki. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami  , które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

 Życzymy Wam również, abyście  w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół oraz – co również bardzo ważne – spotkali życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli.

Szanowni Goście, Rodzice, Nauczyciele , Uczniowie!!!

Za chwilę zakończy się ten rok szkolny. Czego życzyć w takim dniu?

Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Uczniom życzę  udanych wakacji i to nie tylko tych zasłużonych, wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim… prawdziwych! Wypoczywajcie , gromadźcie siły na następny rok szkolny.  Nigdy jednak nie zapomnijcie
o bezpieczeństwie. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący,
i ostrożni. Wszak wszyscy pragniemy spotkać się we wrześniu zdrowi i szczęśliwi.

Szanowni Zebrani!!!

Koniec roku szkolnego, to również czas rozstania z tymi, którzy kończą pracę
w naszej szkole, a którzy przez długie lata wpływali na wizerunek sekretariatu i tej szkoły.

Słowa te kieruję dzisiaj do naszej sekretarki Pani Danuty Szawicy , która po 42 latach pracy na rzecz siemiechowskiej oświaty  przechodzi na emeryturę.

Pani Danusiu!

Chwile takie, jak ta, powodują zwykle, że staramy się dokonać podsumowania ważnego okresu życia. Chciałbym, by podsumowując swoją karierę zawodową, wzięła Pani pod uwagę, oprócz ciężkiej pracy, jubileuszy, chwil radosnych i smutnych, również inne czynniki. Jednym z nich jest olbrzymia wdzięczność dyrekcji, współpracowników, uczniów
i rodziców; wdzięczność wszystkich tych, którym pomagała Pani służąc swoją pracą, wiedzą
i doświadczeniem.

W sposób szczególny i osobisty dziękuję Pani za fachowość, rzetelność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. Dziękuję za powszechny takt, cierpliwość oraz bezgraniczne oddanie sprawom szkoły. Z uznaniem i szacunkiem odnoszę się do Pani odpowiedzialności zawodowej, utożsamiania się ze szkołą i jej problemami, a tych w ciągu tylu lat pracy było wiele. I nie zawsze były to dobre chwile. Pani zawsze przeżywała sukcesy szkoły i jej zmagania z problemami.

Pani Danusiu!!!, moim szczęściem było to, że mogłem przez 31 lat współpracować
z Panią, osobą o wielkiej osobowości i lojalności, wierzyć, że zawsze wszystkiego Pani dopilnuje, a nawet i doradzi. Skarbem dla każdego dyrektora jest sekretarka umiejąca wprowadzać do gabinetu profesjonalizm, właściwą atmosferę pracy, powszechny spokój, którym Pani wspomagała mnie w pracy i w każdych chwilach. Dziękuje Pani za to….

Dodam, że takiego profesjonalizmu mogłyby się od Pani uczyć osoby marzące o pracy biurowej, a  każdemu dyrektorowi szkoły życzę –  w szczególności swemu następcy- osoby na stanowisku sekretarki takiej jak Pani.

Wyrażam nadzieję, że będzie Pani dobrze wspominać chwile tutaj spędzone. Dlatego my, Koledzy z pracy, chcemy dzisiaj życzyć Pani wiele radości z życia wspieranego dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym. I proszę pamiętać, że pełne radości jest życie emeryta, gdyż każdego dnia może wydarzyć się mały cud.

Życzymy małych spraw, które spowodują Twoją radość, pięknych piosenek usłyszanych w radiu, nieznajomego, który poda Ci rękę, poczucia się kimś specjalnym
i wyjątkowym. Bo taka właśnie jesteś Pani Danusiu!…

W tym miejscu chciałbym również – w uznaniu całokształtu pracy zawodowej
wręczyć Pani nagrodę dyrektora szkoły.

List pożegnalny dyrektora Zespołu Szkół w Siemiechowie na zakończenie pracy zawodowej.

Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drogie Koleżanki i Koledzy oraz Wy – Uczniowie!!!

Każdą czynność wykonuje się po raz pierwszy i po raz ostatni. Życie tak jest stworzone. Wielokrotnie stawałem w tym miejscu i nie miałem raczej problemu by powiedzieć to, co chciałem. Dzisiaj czynię to po raz ostatni i jest mi ciężko. To dla mnie ogromne wzruszenie – 31 lat pracy na stanowisku dyrektora w jednej szkole, w mojej szkole- bo tu spędziłem niemal całe swe życie zawodowe i tutaj je kończę. Jestem tym zaszczycony.

Jednocześnie jestem  wzruszony i nieco skrępowany! Wolałbym odejść tak po prostu, zwyczajnie. Odejście z pracy traktuję bowiem jako coś oczywistego. Dyrektorem się bywa, był taki mój czas i tyle. Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałem do wspólnoty naszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum i jako jej cząstka lepiej, gorzej wypełniałem przypisane mi zadania. Czułem się dobrze wśród szkolnej społeczności. Praca z ludźmi to dobra szkoła życia. Pewno przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w Siemiechowie. Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność. Dziękuję! Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co się stało naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale  zapisze się w pamięci.

Szanowni Zebrani!!!

Szkoła przynależy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję dziś władzom samorządowym naszej gminy, radnym kolejnych kadencji, pracownikom urzędu, sołtysowi Siemiechowa za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły, za udzielanie pomocnych wskazówek, za wiarę w marzenie o coraz to lepszej polskiej szkole – siemiechowskiej szkole. Dziękuję za kontynuację marzeń pokoleń Siemiechowian, jakim jest budowa nowej szkoły,
a o której rozmawialiśmy już z mieszkańcami od 1. września 1986 r., gdy objąłem stanowisko dyrektora tej szkoły. Trudności nie brakowało przez szereg lat. Dzisiaj finał marzeń jest coraz bliższy.  

Podziękowania te  składam na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zdzisława Maniaka i Wójta Pana Bogdana Stasza. To Wasza praca, oddanie oświacie, wsparcie
i życzliwość powodowały – Panie Wójcie – że przez wszystkie lata pozytywnie, wspólnie rozwiązywaliśmy problemy gminnej oświaty, w tym siemiechowskiej szkoły.

W tym miejscu pozwolę sobie na osobistą refleksję…Panie Wójcie, byłeś dla mnie szefem wymagającym i życzliwym, z uwagą wysłuchującym  opinii, spostrzeżeń i propozycji. Zawsze szanowałeś kompetencje każdego dyrektora, co zresztą pokazywałeś na co dzień
i również podczas naszej ostatniej rozmowy stwierdzając: „Zrobisz jak zechcesz dyrektorze, to twoje prawo…”

Dzisiaj dziękuję Ci za wszystko Panie Wójcie, dziękuję Przyjacielu!!!.

 Podziękowania i słowa wdzięczności kieruję również dla wszystkich pań Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych za powszechną życzliwość, wyrozumiałość, pomoc i cierpliwość. Z ogromną przyjemnością składam je na ręce Kierownik Pani Magdaleny Pichner.

Szkoła siemiechowska jest cząstką miejscowej parafii i bardzo sobie cenię współpracę z jej kolejnymi proboszczami, wspaniałymi nauczycielami i wychowawcami, którzy na trwałe zapisali się w historii naszej miejscowości.  A byli to ludzie  wielkiego serca. Wystarczy wspomnieć śp. Księdza Stanisława Mękarskiego, Bogdana Skotarka, Pawła Legutkiego, Bogdana Więcka. Cenię sobie również współpracę z obecnym proboszczem ks.Bogusławem Cyganem.

           Zwracam się również do Państwa Dyrektorów placówek oświatowych  naszej gminy. Mieliśmy wspólne sprawy i wspólne problemy, wspieraliśmy się i pomagaliśmy sobie. Żegnam się z Państwem i za wszystko dziękuję.

Z dużym szacunkiem i wdzięcznością dziękuję także  Państwu Wizytatorom Kuratorium Oświaty za wszelką pomoc, wsparcie i dobroć.

Słowa podziękowania kieruję również pod adresem druhów OSP Siemiechów, za realizację wspólnych zadań, pomoc i powszechną życzliwość, a czynię to na ręce Prezesa Józefa Wielgusa.

            A teraz do Was się zwracam, Kochani moi współpracownicy, Nauczyciele
i Pracownicy niepedagogiczni, do Was wszystkich razem. Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą – bo miłość do szkoły.

Wy przecież towarzyszyliście mi do końca w codziennej pracy i najbardziej mnie wspieraliście. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły,…. dobry wizerunek! Dziękuję Państwu tu obecnym, ale i Tym, którzy pracowali wcześniej, od początku.

            Życzę Wam, aby wolny czas przysporzył sił i zapału do zawodowych zmagań
w nowym roku szkolnym oraz radosnego życia osobistego.

           Żegnam się dziś z Wami, Kochana Młodzieży!!! Od Was, młodych, uczyłem się ciągle od nowa rozumienia człowieka, współczesnego człowieka. Ogarniam pamięcią i życzliwością naszych absolwentów, cieszę się z ich pierwszych życiowych sukcesów. Kilkunastu  nie ma już wśród nas. Z zadumą Ich wspominam….

Szanowni Rodzice!!!

Jakże nie podziękować Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą.  

Na ręce tu obecnej  Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Beaty Łyszczarz przekazuję również podziękowanie poprzednim Radom Rodziców i Radom Klasowym.

Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy, Kochani Uczniowie!!!

         Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można coś sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia. Zapewne mniej pozostało mi już do zrobienia, ale tyle jeszcze warto przemyśleć. W pamięci pozostają ludzie i zdarzenia. Warto pielęgnować wspomnienia, jak kwiaty. Warto zachować w sercu dobre wspomnienia!!!

            Mam świadomość, że odchodząc, pozostawiam szkołę w dobrej kondycji. Uczniowie osiągają wysokie i dobre wyniki kształcenia, odnoszą sukcesy w konkursach pozaszkolnych, wiele sukcesów sportowych, mają poczucie bezpieczeństwa i godności, są dobrze przygotowywani przez Nauczycieli i Wychowawców do dorosłości. A wszystko to za sprawą wspaniałych Nauczycieli, odpowiedzialnych i zawsze oddanych Uczniom. Są to ludzie wielkiego serca, wykazujący niejednokrotnie troskę i zaangażowanie w wszechstronny rozwój uczniów niczym Ich Rodzice. Przeżywają każdy sukces i każdą porażkę ucznia, są zawsze otwarci na problemy i oczekiwania uczniów oraz Was – Rodziców. I ten kapitał naszej szkoły trzeba wspierać. Apeluję o to do władz samorządowych i rodziców.      

Szanowni Zebrani!!!

        Wszystkim Państwu i Uczniom raz jeszcze za wszystko dziękuję. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała Państwu satysfakcję i radość, i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność. Swemu następcy – którego jeszcze nie znamy a któremu już gratuluję – życzę, by spełniał się, pełniąc obowiązki dyrektora tej szkoły. Młodzieży życzę szkolnych i osobistych sukcesów. Naszej szkole – nieustannego rozwoju, wysokiego poziomu wiedzy i międzyludzkiej serdeczności.

Kończąc, posłużę się słowami św. Augustyna: „Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada!!!….”

Dziękuję…

 

Józef Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół w Siemiechowie

 

Siemiechów, dnia 23 czerwca 2017 r.

Zobacz więcej

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.