MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ PRZYZNAŁ NASZEJ PLACÓWCE TYTUŁ „SZKOŁA W RUCHU”

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ PRZYZNAŁ NASZEJ PLACÓWCE TYTUŁ „SZKOŁA W RUCHU”

sie 21, 2014 | W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Osiągnięcia zgłoszone w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” zostały zaakceptowane. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaje naszej szkole tytuł „Szkoły w Ruchu”!

Koordynatorem projektu był mgr Robert Kraj, opracował szczegółowy program działań, wiele innowacyjnych i nowatorskich scenariuszy zajęć z zakresu wychowania fizycznego – (…) Zaprezentowałem tam działania na rzecz aktywności fizycznej w obszarze: wychowanie fizyczne – zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej, alternatywne zajęcia edukacyjne czyli zajęcia w ramach fakultetu, który uczniowie wybierali na zasadzie deklaracji, edukacja zdrowotna oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe czyli Szkolne Koło Sportowe. (….) Realizacja projektu obejmowało wiele działań, w tym przygotowanie materiałów, opracowanie i publikacja scenariuszy zajęć . Wszystkie podjęte działania szkoły były szczegółowo oceniane przez MEN.

Informacje na temat szczegółów realizacji akcji „Ćwiczyć każdy może” w Zespole Szkół w Siemiechowie znajduje się na stronie internetowej szkoły zssiemiechow.pl

W przyjętym do realizacji programie nauczania wychowania fizycznego, uwzględniono posiadaną przez szkołę infrastrukturę sportową oraz możliwości ruchowe, potrzeby zdrowotne i zainteresowania uczniów. Sformułowane zostały wymagania programowe, stanowiące podstawę efektywnego kształcenia i sprawdzania osiągnięć uczniów. Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne są tak zorganizowane, aby spełniały funkcje edukacyjną, rozwojową i zdrowotną. Zajęcia te wspierają rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny oraz zdrowie uczniów, przyczyniają się do kształtowania nawyków aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia /z nastawieniem na późniejszą kontynuację/.

W wyniku wieloletnich działań udało się wypracować wśród uczniów „modę na sport i aktywność fizyczną”, dlatego jest bardzo duże zainteresowanie zajęciami sportowymi wśród uczniów w związku z tym są prowadzone zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, jako forma wzbogacenia oferty w zakresie rozwoju kultury fizycznej wśród uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 zostało zrealizowanych 250 godzin zajęć dodatkowych /oczywiście prowadzonych przez nauczyciela społecznie czyli bezpłatnie/. Uczniowie uczestniczyli w nich z bardzo dużym zaangażowaniem i pełni pasji, rozwijali swoje zainteresowania i zdolności. Frekwencje i aktywność na zajęciach oceniam, jako wzorową – mówi nauczyciel. Na zajęciach dodatkowych uczniowie doskonalili umiejętności i wiadomości z zakresu techniki i taktyki danych dyscyplin, dzięki czemu uzyskują wysokie lokaty w organizowanych zawodach na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Wszystkie działania „Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w ten program.

Zobacz więcej

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.