„Aktywni sportowo” z UKS Siemiechów

Aktualności, SZKOŁA PODSTAWOWA

„Aktywni sportowo” z UKS Siemiechów

lis 13, 2023 | Aktualności, SZKOŁA PODSTAWOWA

Uczniowski Klub Sportowy w Siemiechowie realizuje projekt MIKRO GRANTY –„Aktywni sportowo”. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych Operatorowi krajowemu tj. Fundacji Orły Sportu przez Ministra Sportu i Turystyki.
Autorem projektu jest Robert Kraj.
Realizowane zajęcia sportowe w ramach projektu „Aktywni sportowo” mają na celu upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, aktywizację sportową, stworzenie atrakcyjnych warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocje zdrowego i aktywnego stylu życia. Prowadzone zajęcia sportowe służą podniesieniu sprawności fizycznej, promocji zdrowego stylu życia. Sprzyjają zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym miedzy innymi takim jak otyłość, nerwice, choroby układu krążenia, układu narządów aparatu ruchowego. Pozwalają nauczyć się prowadzenia aktywności sportowej w duchu zasady fair play. Ułatwiają opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się. Zapewniają poznanie zasad bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zajęcia sprzyjają kształtowaniu zdyscyplinowania, odpowiedzialności, koleżeńskości, porządku, dbałości o sprzęt sportowy. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności przygotowania organizmu do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę. Uczestnicy zapoznają się także z przepisami gier sportowych oraz z zasadami zachowania się na treningach i rozgrywkach sportowych. Działania te ułatwią uczestnikom kształtowanie nawyku potrzeby ruchu oraz zapewnią promocję aktywności sportowej.
Zajęcia sportowe przyczynią się do poprawy sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, kondycji fizycznej, techniki sportowej, kształtowanie prozdrowotnych nawyków uczestników oraz dodatkowo ukierunkowane są na profilaktykę agresji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizowane zajęcia zapewniają promocję aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.
Projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Program Mikro Granty jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na niepokojące zmiany zachodzące w obszarze aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Alarmujące dane o spadku sprawności fizycznej, obniżeniu zainteresowania uprawianiem sportu oraz znaczących rozbieżnościach pomiędzy rzeczywistą aktywnością najmłodszych a zaleceniami WHO wymagają natychmiastowej interwencji.
Główne cele projektów organizowanych w ramach programu Mikro Granty:
-upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
-wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
-promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
-wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
-inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
-stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Ministerstwo Sportu i Turystyki korzystając z najnowszych danych oraz najlepszych praktyk wdrożyło innowacyjny program wsparcia inicjatyw sportowych pomagających przeciwdziałać niekorzystnym zmianom wśród dzieci i młodzieży. Planowane w ramach programu „Mikro Granty” działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

RK

Zobacz więcej

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.